Pod tak znamiennym tytułem z inicjatywy Proboszcza Bazyliki Św. Brygidy w Gdańsku Przewielebnego Ks. Tadeusza Balickiego w tej znanej Gdańskiej Świątyni, gości wystawa zdjęć dokumentujących pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II. Autorami zdjęć są znani i cenieni fotograficy: Adam Bujak, Grzegorz Gałązka, Arturo Mari (osobisty fotograf byłego i obecnego Papieża) i Ryszard Rzepecki.


Gdańsk to kolejne miejsce, gdzie można obejrzeć tą wzruszającą w swej treści i wymowie wystawę, którą dotychczas gościł Boston, Nowy York, Salem, New Britain, Doylestown (amerykańska Częstowowa), Los Angeles, San Diego, Yorba Linda, Kraków, Bielsko-Biała i Nowy Sącz.

Otwierając wystawę Gospodarz Bazyliki św. Brygidy Ks. Tadeusz Balicki, wyraził ogromną wdzięczność tym wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania, a szczególnie autorom fotografii i tekstów dokumentujących pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II, a nadto Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i jej Przewodniczącemu Panu Januszowi Śniadkowi, staraniem których mieszkańcy naszego regionu mają możliwość kolejnego przeżycia oraz spotkania się z będącym już w Domu Ojca Swego, Sługą Bożym Janem Pawłem Wielkim.

Po słowach powitania oraz wspólnej modlitwie o rychłą beatyfikację naszego Papieża, przybyli goście mieli możliwość obejrzenia ponad 300 zdjęć m.in. dokumentujących ten, dla nas Polaków, szczególny pontyfikat.

Przepiękne wpisy w Księdze Pamiątkowej Wystawy świadczą o ogromnym przeżyciu, jakie daje ona zwiedzającym oraz o wielkim dziele posługi papieskiej, sprawowanej przez ponad 26 lat. Są tam bardzo osobiste oraz wzruszające wpisy, tych dla których, gdy żył był największym autorytetem moralnym świata, a po dniu 2 kwietnia 2005 r. świętym, w co głęboko wierzą, że prowadzony przez Kościół proces beatyfikacyjny, to powszechne odczucie, również potwierdzi.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia bardzo starannie zorganizowanej wystawy, którą zwiedzać można bezpłatnie do końca sierpnia br., słowami Jej Gospodarza Ks. Proboszcza Tadeusza Balickiego:

Zapraszam do obejrzenia wystawy, do ponownego spotkania z naszym Umiłowanym Ojcem Świętym, do duchowego przeżycia tego tak szczególnego dla nas Polaków pontyfikatu, jednego z najdłuższych w dziejach Kościoła. Wierzę, że ogrom wzruszeń, utrwalonych w pięknych fotogramach, z jakich składa się ta wystawa, eksponowana w szczególnym klimacie, jaki stwarza nasza Świątynia, pozwoli wszystkim zwiedzającym przybliżyć ten szczególny pontyfikat, przypomnieć wiele wydarzeń, a nadto być może, uzmysłowić ile sami zawdzięczamy temu, którego nazywaliśmy Papieżem sprawiedliwości, miłości i pokoju, a dziś modlimy się, aby rychło został wyniesiony na Ołtarze.
 

atis