Powołano Komisję Sejmową Przyjazne Państwo pod przewodnictwem posła Janusza PALIKOTA. Jak donosiły środki masowego przekazu Komisja przygotowała wiele zmian w treści obowiązującego prawa. Przewodniczący Komisji poseł Janusz Palikot, publicznie zaapelował, aby kierować do Komisji informacje w sprawie nieżyciowych lub jak nazwał bzdurnych rozwiązań prawnych.


Odpowiadając na ten apel Kolegium Obywatelskiego Biura Interwencji przekazało m.in. propozycję zmian w zakresie obowiązującego Prawa budowlanego, które – jak mamy tego szereg dowodów – daje urzędnikom zbyt wielką dowolność w ocenie np. przedstawianych projektów budowlanych, czy też w zakresie wydawanych zezwoleń na budowę. W naszej ocenie, którą przedstawiliśmy Komisji, obowiązujące Prawo budowlane, daje poprzez swoją uznaniowość zawartych w nim norm, pole do korupcyjnych działań, czy też bezpodstawnego nękania obywatela poprzez mnożenie wyimaginowanych przez urzędników problemów, a to tylko po to, aby … tu pozostawiamy w domyśle, to, o co chodzi, bo każdy, kto miał kontakt w tym zakresie z inspektorami nadzoru budowlanego lub wydziałów urbanistyki, to sam wie ile musiał…(?). Prace nad nowelizacją Prawa budowlanego są w toku i jak oceniamy idą w kierunku poważnych ułatwień, czyli ograniczają bezwzględne władztwo urzędnicze – Brawo!

Kolejnym zagadnieniem z zakresu prawnego absurdu, które zgłosiliśmy Komisji Przyjazne Państwo, to sposób przeprowadzenia nowelizacji ustawy z 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. W wyniku nowelizacji tejże ustawy od 01 stycznia 2007 r. obowiązuje całkowite zwolnienie z podatku od nabytego spadku lub darowizny między najbliższymi, jednak pod warunkiem, jaki zawarto w treści nowelizowanej ustawy, że osoba otrzymująca spadek lub darowiznę np. córka po ojcu, w ciągu miesiąca poinformuje urząd skarbowy, że zamierza skorzystać z należnej jej ulgi. Dziś wiele osób niewiedzących o tym warunku, staje się dłużnikami fiskusa. Spadkobiercy mają na zawiadomienie 30 dni, licząc od uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, a obdarowani również miesiąc, licząc od dnia otrzymania darowizny. Termin miesięczny dotyczy także m.in. zawiadomienia o nabyciu zachowku, wkładów oszczędnościowych na podstawie specjalnego polecenia zmarłego właściciela konta, tu termin miesiąca liczy się od dnia jego śmierci. W naszym wniosku wykazaliśmy, że wiele osób – wg. naszych szacunków około 80-90% uprawnionych do zwolnienia, składa zawiadomienie do urzędów skarbowych po terminie.

Już dziś wiemy, że trwają prace nad zmianą ustawy. Sejm, po pierwszym czytaniu dwóch projektów zmian w ustawie (Komisji Przyjazne Państwo i Posłów SLD) w dniu 10 kwietnia br. skierował je do Komisji Finansów Publicznych. W obu projektach proponuje się rezygnację z zawiadomienia urzędów skarbowych o uzyskaniu np. spadku, – o co wnosiliśmy. Zwolnienie zatem od podatku ze spadków uzyskanych od najbliższych, będzie przysługiwało automatycznie. Jednocześnie w obu projektach zakłada się, że nadal trzeba będzie informować urzędy skarbowe, by móc skorzystać ze zwolnienia z tytułu spadków lub darowizny od najbliższych, jeśli wartość spadku lub darowizny nie przekroczy 9.737,- zł. Wg. projektu Komisji obdarowany miałby na to, jak teraz miesiąc, zaś posłowie SLD proponują przedłużenie terminu do sześciu miesięcy. Jest więc nadzieja, że zniknie ta „pułapka” podatkowa.
 

Zespół ds Przestrzegania Prawa
i Praworządności