O fakcie, że jedyna winda dla inwalidów poruszających się na wózkach, jaką zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, zainstalowano w budynku użyteczności publicznej – Urzędzie Miasta, od lat jest nieczynna, już pisaliśmy, ale – co odnotowujemy z przykrością - nie zrobiło to żadnego wrażenia na gospodarzu tego budynku Prezydencie Sopotu.


Schodami sopockiego Magistratu obok nieczynnej windy, codziennie przechodzą osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy, choćby Panowie Prezydenci, czy też osoby, których ten stan winien zainteresować, jak Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, czy też, co bardzo wymowne, Pełnomocnik Prezydenta Sopotu ds. Osób Niepełnosprawnych, że o Panu Przewodniczącym i Radnych Rady Miasta nie wspomnę.

Uznając, że ten stan rzeczy nie może być nadal tolerowany, Obywatelskie Biuro Interwencji w dniu 31 sierpnia br. złożyło do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Sopotu wniosek o:

  1. Przeprowadzenie inspekcji w budynku nr 25/27 przy ul. Kościuszki w Sopocie, w zakresie dostosowania tego obiektu użyteczności publicznej – gmach Urzędu Miasta Sopotu - do warunków określonych w art.5, ust.1, pkt.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, które nakłada obowiązek na Prezydenta Sopotu, aby zabezpieczył:
    … „niezbędne warunki do korzystania (…) przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich.”…
  2. Poinformowanie wnioskodawcy, czyli Obywatelskiego Biura Interwencji, jako strony wszczętego postępowania o wynikach przeprowadzonej inspekcji oraz poczynionych ustaleń.

Podstawą do złożenia powyższego wniosku, jak czytamy w jego uzasadnieniu jest m.in.

… „fakt, że od szeregu lat Członkowie naszej Ogólnopolskiej Organizacji Obywatelskiej, składają nam krytyczne uwagi, że jako osoby niepełnosprawne, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, nie mogą dostać się do gmachu sopockiego Urzędu Miasta z powodu, że od szeregu lat, zamontowana w gmachu Urzędu Miasta winda dla wózków inwalidzkich, jest nieczynna. Jako Ogólnopolska Organizacja Obywatelska wielokrotnie w imieniu naszych Członków sygnalizowaliśmy ten fakt Władzom Miasta Sopotu, co nie przyniosło oczekiwanego skutku.”…

Będziemy monitorowali, w jaki sposób Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego będzie realizował złożony mu wniosek. Sądzimy, że może tą drogą, w ramach administracyjnego przymusu-nakazu, zrealizowane będzie słuszne żądanie uruchomienia nieczynnej od lat windy dla inwalidów.Edward Zydorek