Licznik długu publicznego Polski

 

Dane z okresu 01.03.2009-28.02.2010

 

Dane używane w liczniku (źródło danych):

  • Dług publiczny z dnia 1 czerwca 2010r.: 721 211,6 mln złotych
  • Przyrost długu w skali rocznej na podstawie okresu 1 czerwca 2009r. do 31 maj 2010r: 85 597,086 mln złotych.

 
Dane archiwalne:

  • Dług publiczny z dnia 1 lipca 2009r.: 635 613,90 mln złotych
  • Przyrost długu w skali rocznej na podstawie okresu 1 lipca 2008r. do 31 czerwca 2009r: 106 572,61 mln złotych.

 

  • Dług publiczny z dnia 1 października 2009r.: 659 790,4 mln złotych
  • Przyrost długu w skali rocznej na podstawie okresu 1 października 2008r. do 31 września 2009r: 121 330,126 mln złotych.

 

  • Dług publiczny z dnia 1 stycznia 2010r.: 669 992,6 mln złotych
  • Przyrost długu w skali rocznej na podstawie okresu 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r: 72 228,187 mln złotych.

 

  • Dług publiczny z dnia 1 marca 2010r.: 688 539,2 mln złotych
  • Przyrost długu w skali rocznej na podstawie okresu 1 marca 2009r. do 28 luty 2010r: 60 916,113 mln złotych.