Z uwagi na szereg zapytań, co należy do obowiązków Dzielnicowego Komendy Miejskiej Policji w Sopocie, informujemy...

Dzielnicowy jest gospodarzem swego rewiru i do jego zadań w szczególności należy:


 • utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami,
   
 • rozpoznawanie konfliktów międzyludzkich oraz ich przyczyn i podłoża,
   
 • stosowanie lub występowanie o zastosowanie właściwych środków oddziaływania wychowawczego,
   
 • przeprowadzanie rozmów profilaktycznych,
   
 • organizowanie pomocy w umieszczaniu w zakładach odwykowych, leczniczych i opiekuńczych osób, które takowej pomocy potrzebują,
   
 • utrzymywanie stałego kontaktu z ofiarami przestępstw, a szczególnie z ofiarami przemocy w rodzinie.

Informacji, kto jest Państwa Dzielnicowym i gdzie pełni dyżury, możecie Państwo otrzymać u Kierownika Rewiru Dzielnicowych, st. asp. mgr Jolanty Czekaj, pok.117 lub tel. 521-62-47.Kolegium OBI