Minister Sprawiedliwości, decyzją z 24.01.2007 r., wpisał naszą Ogólnopolską Organizację Obywatelską do „Wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, na rzecz, których Sądy i Prokuratury mogą zasądzać oraz orzekać wpłacenie nawiązek pieniężnych.”. W związku z powyższym, tak w postępowaniu karnym prowadzonym przez Sądy oraz Prokuratury, jak i w postępowaniu cywilnym, mogą być zasądzane nawiązki pieniężne, które należy wpłacać na konto bankowe Obywatelskiego Biura Interwencji prowadzonego w PKO BP O/Sopot nr 71 1020 1853 0000 9102 0089 4816.