Wiele osób zwraca się do naszego Stowarzyszenia, aby pomóc w ich sprawach sądowych, gdyż nie stać ich na adwokata. Każda osoba, która udowodni swoje ubóstwo ma prawo do bezpłatnej pomocy prawnej, którą udziela sąd na wniosek zainteresowanej osoby. Aby nie wyjaśniać zawiłości z tym prawem związanych, poniżej zamieszczamy przykładowy wzór wniosku o wyznaczenie adwokata z urzędu.


Wiele osób zwraca się do naszego Stowarzyszenia, aby pomóc w ich sprawach sądowych, gdyż nie stać ich na adwokata. Każda osoba, która udowodni swoje ubóstwo ma prawo do bezpłatnej pomocy prawnej, którą udziela sąd na wniosek zainteresowanej osoby.

Winniśmy przekonać sąd, że przysługuje nam prawo do obrońcy z tytułu tzw. prawa ubóstwa. Musimy mieć świadomość, że wszystko co we wniosku stwierdzimy, będziemy musieli na wezwanie sądu udowodnić.

Gdy nasza sprawa cywilna toczy się już przed sądem, to warto pamiętać, że na podstawie art. 5 Kodeksu postępowania cywilnego „Sąd powinien udzielić stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego potrzebnych wskazówek co do czynności procesowych oraz pouczyć ich o skutkach prawnych tych czynności i skutkach ich zaniedbań.”
Dlatego, gdy nie zrozumiemy pouczenia sądu lub zobowiązania jaki sąd na nas nałoży możemy poprosić sąd o pouczenie i podaniem wskazówek co do czynności procesowych. Żaden rozsądny sędzia nigdy nam tej pomocy nie odmówi, gdy zwrócimy się o to w sposób taktowny.

Nigdy nie odpowiadajmy na pytania sądu lub adwokata strony przeciwnej, gdy nie rozumiemy jego treści lub sensu.

--------------------
Wzory dokumentów znajdziesz w naszym Informatorze Prasowym CEL nr 3/2005 (dział Do pobrania).