W pierwszych dniach października br. zebrała się na kolejnym posiedzeniu Rada Miasta Sopotu. Porządek obrad posiedzenia Rady Miasta był bardzo obfity i przewidywał pojęcie m.in. ośmiu uchwał o poważnym znaczeniu gospodarczym. Decydowano o miejskim, czyli naszym majątku o gospodarczych sprawach naszego miasta. Byliśmy jako nieliczni z mieszkańców obecni na posiedzeniu Rady Miasta.


Ku naszemu ogólnemu pełnemu zaskoczeniu i wręcz osłupieniu sesja Rady Miasta Sopotu trwała jedynie, a może aż….. 28 minut (słownie: dwadzieścia osiem!!!) i „klepnięto” bez żadnych uwag oraz zastrzeżeń, wszystkie przygotowane przez Prezydenta Sopotu uchwały.

Na temat prezentowanych radnym uchwał nikt nie zabrał głosu, nie zadał żadnego pytania, nie było najmniejszych niejasności.

Jedynym który poprosił o głos był radny Lesław Orski, który nie wnosił żadnych uwag merytorycznych, ale jedynie stwierdził z pewnym zażenowaniem, że osoba przedstawiająca z upoważnienia Prezydenta Sopotu projekt uchwały, omawia uzasadnienie, które nie dotyczy tej uchwały. Czyli: przedstawia się co innego, a głosować ma się co innego. Po pewnej konsternacji, przewodniczący Rady dr Wieczesław Augustyniak, pogratulował radnemu Orskiemu właściwej „czujności” i życie wróciło do… normy, czyli Rada Miasta Sopotu odbywała swoje „galopy” demokratyczne. Bo jak inaczej można nazwać fakt, że na przyjęcie jednej uchwały wystarczyło Wysokiej Radzie, aż… 210 sekund, czyli trzy i pół minuty, podczas którego to czasu: zaprezentowano projekt uchwały, przedstawiono jej uzasadnienie, wysłuchano opinii komisji Rady Miasta, która ją oceniała, przeprowadzono dyskusję, głosowanie i na koniec ogłoszono wynik głosowania.
Czy nie jest to swoista „galopka demokratka” w wykonaniu Szanownych Radnych Rady Miasta Sopotu.

Sądzimy, że gdy poczytny i powszechnie szanowany tygodnik „Polityka” ogłosi kolejny plebiscyt, konkurs lub ranking w zakresie „galopującej demokracji” Rada Miasta i Prezydent Sopotu mają naszym zdaniem zapewnione kolejne PIERWSZE MIEJSCE. My już dziś CZCIGODNYM OJCOM MIASTA SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

TAK TRZYMAĆ!!!

JESZCZE TYLKO DWA LATA I NOWE WYBORY!!!