Postanowiliśmy przeanalizować ile kosztuje mieszkańców Sopotu, realizacja uchwały nr XXI/375/04 w sprawie ustalenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Sopot, uchwalonej na wniosek prezydenta Karnowskiego przez Radę Miasta dnia 29.10.2004 r.


W § 8 uchwały czytamy:

 1. Stawki czynszu za najem lokali użytkowych związanych z prowadzoną działalnością:
  a. charytatywną
  b. społeczną w zakresie pomocy społecznej
  c. ochroną zdrowia – dla udzielanych świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej  finansowanej ze środków publicznych
  d. polityczną
  e. opiekuńczą
  f.  z zakresu oświaty i kultury
  g. internaty bez prowadzenia działalności zarobkowej
  h. kluby sportowe
  obniża się o 80 %.
   
 2. Za pomieszczenia stanowiące zaplecze lokali użytkowych bazową stawkę czynszu obniża  się o 50%.
 3. Za zaplecze usytuowane w piwnicach obniża się bazową stawkę czynszu o 90%

Przyjrzeliśmy się lokalom przeznaczonym na działalność polityczną w Sopocie i tak:


 1. Na ul. Grottgera 4 w lokalu o pow. 38,61 m2, mieści się siedziba Unii Wolności, za którą Partia płaci Gminie, po zastosowaniu 80 % zniżki, miesięczny czynsz, w kwocie 148,96 zł. Za lokal tej Partii, jako mieszkańcy Sopotu – dopłacamy rocznie z budżetu Gminy  ... 7.149,98 zł.
 2. Przy ul. Bohaterów Monte Cassino 25 (budynek MONTE) siedzibę ma Platforma Obywatelska w biurze o pow. 38,55 m2. Po zastosowaniu 80% zniżki Partia płaci czynsz miesięczny w kwocie 223,13 zł. a mieszkańcy z budżetu miasta do lokalu Platformy Obywatelskiej rocznie dopłacają ... 10.710,14 zł.
 3. W tym samym budynku ma biuro o pow. 104,14 m2 deputowany do Parlamentu Europejskiego p. Janusz Lewandowski, płacąc za nie miesięcznie, po zastosowaniu 80 % zniżki, czynsz w wysokości 602,76 zł. Do biura Euro-deputowanego mieszkańcy dopłacają rocznie ... 28.932,58 zł.
 4. W budynku MONTE ma swoje biuro o pow. 38,05 m2 poseł Platformy Obywatelskiej p. Sławomir Nowak, płacąc za nie miesięcznie 220,23 zł., a z gminnych pieniędzy dopłacamy rocznie kwotę ... 10.571,23 zł.
 5. Komitet Obywatelski mający swoje biuro o pow. 29,46 m2 w budynku MONTE, płaci czynsz miesięczny, po 80% zniżce, w wysokości 170,51 zł., podczas gdy Gmina dopłaca do biura Komitetu rocznie ... 8.184,67 zł.

Przedstawiliśmy jedynie koszty wynajmu lokali będących naszą, czyli Gminy Miasta Sopotu własnością, które prezydent Karnowski przydzielił na działalność polityczną. Kiedy usiłowaliśmy dociec dlaczego tak się dzieje, usłyszeliśmy, że tak zdecydowała Rada Miasta. Zapomniano jednak, że projekt uchwały w tej sprawie Radzie Miasta, przedłożył prezydent Sopotu Karnowski.

Nie jesteśmy zadowoleni z takiego gospodarowania naszymi miejskimi finansami gdyż:


 1. Czy można być zadowolonym, gdy do biura euro-deputowanego p. Janusza Lewandowskiego, jako mieszkańcy, dopłacamy rocznie 28.932,58 zł. Podczas gdy Euro-deputowany otrzymuje miesięcznie: 10.300 Euro na utrzymanie swojego biura, do tego pobiera miesięczną pensje w wysokości posła na Sejm tj. kwotę 11.907,- zł., a nadto za każdy dzień pobytu w Parlamencie Europejskim, otrzymuje dietę w wysokości 250 Euro. Przez okres kadencji p.Lewandowskiego z kasy miejskiej do jego działalności dopłacimy bagatela 115.730,32 zł. Takie są fakty!
 2. Czy może budzić nasze zadowolenie, że do kolejnego biura, tymrazem posła Platformy Obywatelskiej p. Sławomira Nowaka, który otrzymuje miesięcznie poselską pensje w kwocie 11.907,- zł., a nadto na biuro poselskie, Kancelaria Sejmu wypłaca mu co miesiąc 10.000,- zł., a budżet Miasta wspomaga Pana Posła rocznie kwotą 10.571,23 zł., co w okresie jego kadencji daje kwotę płaconą z kasy miejskiej w wysokości 42.284,92 zł.
 3. Do biura Platformy Obywatelskiej jako mieszkańcy dopłacamy rocznie 10.710,14 zł. co w 4 letniej kadencji prezydenta Karnowskiego, jest wydatkiem naszych pieniędzy w kwocie 42.840,56 zł.
 4. Biuro partii Unia Wolności (Demokraci.pl) rocznie kosztuje budżet miasta 7. 149,98 zł.; w kadencji prezydenta Sopotu z miejskiej kasy wydamy 28.599,92 zł.

Podsumujmy:
Do politycznej działalności, jako mieszkańcy, dopłacamy w okresie kadencji prezydenta Karnowskiego niebagatelną kwotę, bo 229.455,72 zł. Takie są fakty!

Zainteresowało nas, ile kosztuje budżet Miasta wprowadzona przez Radnych Samorządności Sopot, 80 % zniżka za czynsz płacony przez organizacje polityczne, społeczne i innych użytkowników, którzy wynajmują gminne lokale użytkowe, na zasadach użyczenia lub z zastosowaniem stawki preferencyjnej.

Przecieraliśmy oczy ze zdumienia:
Na dzień 24.11.2004 r. budżet Miasta dofinansowywał tą działalność (wynajem gminnych lokali), roczną kwotą w wysokości 1.169.274,80 zł. Łatwo wyliczyć, że w czteroletniej kadencji Prezydenta Sopotu, dofinansowanie to wyniesie 4.677.099,20 zł. z naszych miejskich pieniędzy. Takie są fakty! Nie mylicie się Państwo, zapłacicie z Waszych podatków około cztery miliony siedemset tysięcy zł. Takie są finansowe skutki uchwały Rady Miasta, podjętej przez radnych Samorządności Sopot, na wniosek członka tejże Samorządności, prominentnego działacza Platformy Obywatelskiej, starającego się o kolejną reelekcję - ponowny wybór, prezydenta Jacka Karnowskiego, który już ponad 15 lat kieruje Sopotem.

Do sprawy 80% zniżki dla organizacji społecznych, powrócimy w jednym z następnych wydań ”CEL”-u.Redakcja