W ostatnim „CEL”-u w odpowiedzi na list Czytelniczki zapewniliśmy, że … „Podejmiemy jako Redakcja również ciekawy wniosek Pani listu a dotyczący ilości złożonych wniosków o ukaranie za zakłócania ciszy nocnej skierowanych do Sądu Grodzkiego przez Policję i Straż Miejską.”…


Na zapytanie Redakcji odpowiedzi udzielił Sąd Rejonowy informując, że w 2005 r. do Wydziału V Grodzkiego Sądu Rejonowego w Sopocie wpłynęło 58 wniosków Komendanta Policji w Sopocie o czyn z art. 51 Kodeksu wykroczeń. Sąd wydał 49 prawomocnych rozstrzygnięć, z czego 19 w trybie zwykłym a 30 w postępowaniu nakazowym, 5 osób uniesiono, 1 osobie wymierzono karę ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej pracy na cele społeczne. W 43 przypadkach Sąd orzekł kary grzywien i tak:

 • 12 grzywien w przedziale kwot 20-50 zł.
 • 14 grzywien w przedziale kwot 51-100 zł.
 • 11 grzywien w przedziale kwot 101-200 zł.
 • 2 grzywny w przedziale kwot 201-250 zł.
 • 3 grzywny w przedziale kwot 251-300 zł.
 • 1 grzywnę w przedziale kwot 301-500 zł.

W roku 2006 wpłynęło 69 wniosków Komendanta Policji . Wydano 74 prawomocnych rozstrzygnięć, z czego 13 w trybie zwykłym a 61 w postępowaniu nakazowym, 1 osobę uniewinniono, w 2 przypadkach postępowanie umorzono, 8 osobom wymierzono karę ograniczenia wolności w postaci pracy na cele społeczne. W 57 przypadkach orzeczono kary grzywien w tym:


 • 14 grzywien w przedziale kwot 20-50 zł.
 • 10 grzywien w przedziale kwot 51-100 zł.
 • 18 grzywien w przedziale kwot 101-200 zł.
 • 0 grzywien w przedziale kwot 201-250 zł.
 • 4 grzywny w przedziale kwot 251-300 zł.
 • 1 grzywnę w przedziale kwot 301-500 zł.
 • 10 grzywien w przedziale kwot 501-1000 zł.

Z powyższych informacji jednoznacznie wynika, że w prawie 40 tysięcznym Sopocie, który jak się podaje odwiedza w sezonie letnim ponad 2 miliony turystów, Komendant Policji skierował do Sądu w 2005 r. 58 wniosków o ukaranie z art. 51 KW z czego 5 osób uniewinniono, zaś w 2006 r. wniosków złożono 69 z czego 1 osobę uniewinniono. Czy to dużo, czy mało? Odpowiedź jest trudna, choć sądzimy, że bardzo mało. Przyjąć trzeba, że złożono wniosków tyle, ile zaszło okoliczności do złożenia w Sądzie wniosków o ukaranie.

Jedno co zastanawia i jest niepokojące, że Komendant Straży Miejskiej w tym czasie tj. w 2005 i 2006 r. mając pod sobą 22 funkcjonariuszy – nie złożył żadnego wniosku i to bardzo poważnie zastanawia. Czy Straż Miejska jest tylko po to, aby tylko „gonić” i karać mandatami staruszki sprzedające na ulicach miasta swoje ogrodowe produkty jak kwiatki i marchewki?atis